LOGIN

Privacy
 
27 juli 2015
 
Deze "privacy statement" is van toepassing op de website www.zorgvergoedingcheck.nl
 
Indien u als bezoeker besluit om informatie achter te laten via deze website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze “privacy statement”. Wij maken u erop attent dat deze website links bevat naar andere websites. Zorgvergoedingcheck.nl heeft geen enkele invloed op de inhoud van websites van derden waarop u kunt doorklikken via deze website en aanvaardt geen enkele aansprakelijheid voor die inhoud, het functioneren en/of het bestaan van deze sites.
 
Informatieverzameling
U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Indien u contact opneemt met onze klantenservice dan slaan wij uw verstrekte gegevens op in ons bestand. Wij zullen uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden. Wilt u dat uw gegevens verwijderd worden uit ons bestand dan kunt u het contactformulier invullen op deze wesbite. Wij verwijderen dan uw gegevens en u krijgt hier een bevestiging van.
 
U heeft altijd het recht om aan Zorgvergoedingcheck.nl.nl te vragen welke persoons- en verkeersgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van Zorgvergoedingcheck.nl zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u zich wenden tot het contactformulier op de website. Wanneer u meent dat persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Zorgvergoedingcheck.nl verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
 
Vragen
Indien u vragen mocht hebben met betrekking tot deze “privacy statement” of indien u van mening bent dat er met uw belangen geen rekening is gehouden, stel dan u vragen op het contactformulier op deze website.
 
Wijzigingen in de privacy statement
Zorgvergoedingcheck.nl behoudt zich het recht voor om deze privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Indien de "privacy statement" wordt gewijzigd, zullen wij de revisiedatum bovenaan deze pagina aanpassen.
 
Cookiebeleid
Deze website maakt geen gebruik van cookies